1967 - 2017. 50 años de vanguardia cultural

Paul Balta (comp.)