1967 - 2017. 50 años de vanguardia cultural

Teresa Duran i Armengol