1967 - 2017. 50 años de vanguardia cultural

Alfons Martinell (coord.)