1967 - 2017. 50 años de vanguardia cultural

Julia M. T. Ferrari de Prieto