1967 - 2017. 50 años de vanguardia cultural

Maribel Rodriguez (ed.)